Reklamacje i zwroty

Aby złożyć reklamację w sklepie należy się z nami skontaktować korzystając z adresu e-mail lub telefonicznie.

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

  • produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne
  • plomby bądź numery seryjne zostały zerwane lub uniemożliwiają identyfikację produktu ( w przypadku produktów nie mających numeru seryjnego, identyfikacja jest możliwa za pomocą kodu kreskowego mieszczącego się na opakowaniu)
  • wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej
  • usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone firma Gastro-Tech ma prawo żądać od Klienta opłaty poniesionych kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Sprzęt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.

W przypadku zwrotu towaru odbiorca zostaje obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 10% wartości zwracanego towaru.

Wadliwy towar powinien zostać dostarczony przez Klienta w fabrycznym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu.